ZARZĄDZENIE KSM ŁABSKI W SPRAWIE OPŁATY CZŁONKOWSKIEJ ORAZ OPŁATY ZA TRENINGI

Zarząd KSM ,,Łabski” Szklarska Poręba informuje że w  roku 2021/2022:

  • opłata członkowska na pokrycie stałych kosztów funkcjonowania klubu wynosi 300 zł płatna jednorazowo do dnia 30.12.2022 roku.
  • opłata szkoleniowa  wynosi  2 000 zł za dziecko płatna  jednorazowo lub w ratach, przy czym całkowita zapłata za treningi  wymagana najpóźniej do 31 stycznia 2022 roku.
  • Opłata szkoleniowa za sezon zimowy wynosi 1 800 zł.
  • W przypadku gdy w zajęciach uczestniczy dwoje lub więcej dzieci z jednej rodziny, ustalamy opłatę za drugie i kolejne dziecko w wysokości 1 700 zł rocznie bez względu na wybrany wariant szkoleniowy.
  • Wniesienie opłaty treningowej uprawnia dzieci biorące udział w treningach, do darmowego korzystania z wyciągów na SKI-ARENA SZRENICA tylko podczas zajęć z trenerem klubowym. Wymagana kurtka klubowa.
  • Stawki opłat treningowych i wysokość opłaty członkowskiej, będzie podawana do wiadomości, każdego roku do 20 września, na stronie Klubu, a także będzie przesyłana mailem do stałych członków.Dane rachunku bankowego do dokonywania wpłat :

BNP Paribas 15 1600 1462 1888 9605 7000 0001

KSM Łabski Szklarska Poręba, Turystyczna 30, 58-580, Szklarska Poręba

( BARDZO WAŻNE ! ) – TYTUŁEM WPŁATY : imię i nazwisko dziecka, treningi lub imię i nazwisko rodzica – opłata członkowska

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA