Stwarzamy warunki do uprawiania narciarstwa sportowego

Jasno określamy cele na sezon dla każdego dziecka

Jasno określamy plan treningów

Organizujemy spotkania Rodziców z Trenerem przed i po sezonie

Szkolimy w jeździe sportowej 10 miesięcy w roku i dodatkowo organizujemy letni obóz sportowy.

Płynnie przechodzimy od jazdy rekreacyjnej do jazdy sportowej

Umożliwiamy zakup sprzętu narciarskiego po cenach klubowych

Organizujemy treningi Inline Alpine

Przeprowadzamy szkolenia sportowe

Jesteśmy stowarzyszeniem – nasza siła jest wypadkową zaangażowania Rodziców