Zarząd:

Agnieszka Pijar – Prezes
Olek Luchowski – Vice
Roman Rafa – członek
Iwona Białas – sekretarz
Kamil Skwara – członek
Wojciech Biernat – skarbnik, sprawy finansowe