Walne zebranie KSM Łabski Szklarska Poręba 20.06.2018 g. 19.00

Dzień dobry,drodzy klubowicze, członkowie stowarzyszenia KSM Łabski!
w imieniu Zarządu zapraszam  20 czerwca (środa) o godz.  19:00  w budynku:
Adres: Karkonoskie Centrum Edukacji Ekologicznej Okrzei 28, 58-580 Szklarska Poręba
odbędzie się walne zebranie. Obecność obowiązkowa.Porządek Zebrania:

Porządek Zebrania:
1.Otwarcie Zebrania.

2.Przedstawienie i przegłosowanie porządku obrad.

3.Informacja na temat pracy Zarządu w 2017 r.

4.Sprawozdanie z działalności finansowej Klubu i przedstawienie bilansu za 2017 r,

5. Odczytanie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie przyjęcia sprawozdania i bilansu oraz wniosku o udzielenie Zarządowi Klubu absolutorium za 2017 r.

6. Dyskusja.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania i bilansu oraz wniosku o udzielenie Zarządowi Klubu absolutorium za 2017 r.

8. Wybór prezesa.

9. Wolne wnioski (sprawy bieżące.).

10. Zakończenie Zebrania.

Ze sportowym pozdrowieniem

Wojciech Biernat, skarbnik
6 czerwca 2018

Leave a reply